Bayer Veterina AnimalHealth / Proizvodi / TARDOMYOCEL® comp. III

TARDOMYOCEL® comp. III

za goveda, konje, svinje, ovce, koze, pse i mačke

injekcijska suspenzija, antibakterijski lijek, benzilpenicilin, streptomicin

Indikacije

Liječenje akutnih i kroničnih infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osjetljivim na benzilpenicilin i streptomicin kao što su:

-upala pluća, upala mliječne žlijezde, septikemije, flegmone, zagađene rane, infekcije pupka, panaricij, infekcije mokraćnih prohoda, mješovite bakterijske infekcije
-sekundarne infekcije u tijeku i nakon virusnih bolesti 
-sprječavanje infekcija poslije operacijskih zahvata i zaštita novorođenčadi.

Način primjene i doze

Tardomyocel® comp. III daje se s.c. ili duboko i.m. Najčešće je dostatno dati jednu injekciju. Drugu dozu, ako je nužno, daje se nakon tri dana. Aplicira li se pripravak na dva mjesta resorpcija je brža i opsežnija. Prije svake upotrebe sadržaj u bočici treba promućkati.

Govedo i konj                4,0 ml/100 kg
Ždrijebe, tele, svinja, ovca i koza    3,0 ml/50 kg
Prase, janje, pas i mačka        0,5 ml/5 kg

Kontraindikacije

-Ne smije se koristiti kod teških oštećenja bubrega s poremećajima izlučivanja mokraće (oligurija, anurija), te teških oštećenja srca
-Pripravak se ne smije davati životinjama za koje je prethodno utvrđeno da su preosjetljive na penicilinske antibiotike, a što je u praksi vrlo rijetko.
-Ne smije se davati kunićima, zamorčadi, hrčcima, činčilama i drugim malim monogastričnim biljojedima, jer može izazvati klostridiotoksikozu i smrtonosan enterokolitis (kao i drugi b-laktamski antibiotici)
-Ne smije se davati intravenski.

Karencija

Konj, govedo, ovca, koza i svinja:
Meso: 27 dana.
Bubrezi: 45 dana.
Mlijeko: 17 dana

Način izdavanja

Na veterinarski recept.


Popis veterinara
Veličina fonta
- 1 2 3 + Veličina fonta

klik za prilagodbu

Pretraga
Advantix
Foresto

http://www.bayer-veterina.hr/scripts/pages/hr/proizvodi/tardomyocel_comp_iii.php Copyright © Bayer d.o.o. Hrvatska