Bayer Veterina AnimalHealth / Proizvodi / SEBACIL® 50 EC

SEBACIL® 50 EC

za goveda, konje, svinje, ovce, koze, kuniće, pse

tekući koncentrat za pripremu radne emulzije s vodom, ektoparaziticid, foksim

Indikacije

Suzbijanje ektoparazita na govedima, konjima, ovcama, kozama, svinjama, kunićima i psima. Sebacil® je posebno učinkovit protiv šugaraca iz rodova Psoroptes, Sarcoptes i Chorioptes, uši, pauši, krpuša (Melophagus ovinus), muha, krpelja i ličinaka muha u ranama (mijaze).

Način primjene i doze

Pranje i prskanje
a) uši, pauši, Melophagus ovinus, muhe, krpelji i ličinke muha u ranama
- Jednokratni tretman: 10 ml Sebacil-a doda se u 10 l vode.  
b) šugarci Psoroptes, Sarcoptes i Chorioptes
- Dva tretmana s razmakom od 7 dana: 10 ml Sebacil-a doda se u 10 l vode. U okolnostima jake invazije koncentracija Sebacil-a može se udvostručiti npr. 20 ml na 10 l vode.
   
Pranje
Radna otopina se spužvom ravnomjerno nanese na životinju pri čemu treba prokvasiti čitavu površinu kože

Prskanje

Može se koristiti prskalica bilo koje vrste. Prilikom prskanja treba paziti da tlak u prskalici ne padne ispod 6 bara (5 atm). Cijelo tijelo životinje mora se opsežno prokvasiti, posebno područje oko uški, između nogu i vimena te ispod repa.

-govedo: oko   3 - 4 l
- svinja:oko 0,5 - 1 l
- ovca:  oko 2 - 3 l

Kupka
Za pripremanje kupke na 1000 l vode doda se 1 l Sebacil-a., prvo se potrebna količina Sebacil-a (1 L) razmuti u 10 - 20 L vode što se zatim doda u preostalu količinu vode. Radna emulzija nadopuni se u bazenu kad se utroši 10-20% kupke. Za nadopunjavanje kupke potrebne su veće koncentracije npr. 200 ml Sebacil-a na 100 l vode. I u ovom slučaju navedena količina pripravka prvo se razmuti u 10 - 20 l vode te doda u kupku. količina kupke će se utrošiti. U prosjeku se utroši 3,5 l po životinji, a bazen od 1000 l treba nadopuniti nakon što se okupa 30-60 ovaca.Istovremeno treba tretirati sve jedinke u stadu. Ovce treba u potpunosti uroniti i držati ih u kupki približno ½ minute. Pritom glavu treba 2 x zagnjuriti. Istodobno je nužno poprskati sve moguće izvore reinvazije - nastambe, boksovi, ograde oko pašnjaka, oprema i druga 'kritična mjesta'.

Kontraindikacije

Sebacil®-om se ne smiju tretirati krave, ovce ili koze od kojih se mlijeko koristi za prehranu ljudi ili za izradu mliječnih proizvoda. Sebacil® se ne primjenjuje kod životinja za koje nije registriran (npr. mačke).

Karencija

Meso, organi i druga jestiva tkiva
-Govedo, svinja, ovca i koza: 28 dana.

Način izdavanja

Na veterinarski recept.


Popis veterinara
Veličina fonta
- 1 2 3 + Veličina fonta

klik za prilagodbu

Pretraga
Advantix
Foresto

http://www.bayer-veterina.hr/scripts/pages/hr/proizvodi/sebacil_50_ec.php Copyright © Bayer d.o.o. Hrvatska