Bayer Veterina AnimalHealth / Proizvodi / ROMPUN®

ROMPUN®

za goveda, konje, pse i mačke

injekcijska otopina, psiholeptik, analgetik, sedativ, anestetik, miorelaksans, ksilazin

Indikacije

Rompun® se primjenjuje za postizanje sedacije, analgezije i miorelaksacije u goveda, konja, pasa i mačaka, a prije svega za smirivanje nemirnih, zloćudnih i uzbuđenih životinja pri pretragama i kirurškim zahvatima. U konja, pasa i mačaka Rompun® se upotrebljava i za premedikaciju parapulmonalne i inhalacijske narkoze.

Način primjene i doze

Govedo:
- Doza I: (0,25 ml/100 kg) postiže se vidljiva sedacija, lagana miorelaksacija i umjerena analgezija.
- Doza II: (0,5 ml/100 kg) postiže se srednje jaka sedacija, znatna miorelaksacija i određeni stupanj analgezije.
- Doza III: (1 ml/100 kg) duboka sedacija, još je jače izražena miorelaksacija vrlo djelotvorna analgezija.
- Doza IV: (1,5 ml/100 kg) duboka i dugotrajna sedacija, izrazito jaka miorelaksacija i učinkovita analgezija.

Intravenska primjena
Prilikom i.v. primjene Rompun®-a doze preporučene za i.m. primjenu treba umanjiti za 1/3 do 1/2, a što ovisi o pojedinoj životinji.

Konj:
Rompun® se injicira i.v. u dozi od 3-5 ml/100 kg (0,6-1,0 mg ksilazina/kg). Ovisno o dozi (3-5 ml/100 kg) postiže se vrlo blaga do izrazita sedacija.
Prilikom i.v. aplikacije se preporučuje u premedikaciji primijeniti atropin sulfat: 3-5 mg/100 kg t.m. (= 0,3-0,5 ml 1%-tne otopine na 100 kg t.m.). Doza atropin sulfata od 5 mg/100 kg ne smije se prekoračiti  Konjima treba 12 sati prije kratkotrajne parapulmonalne ili inhalacijske narkoze umanjiti hranu.
Kombinacija sa drugim pripravcima

A. Operacija na životinji koja stoji (manji i kratki zahvati)
    Rompun® i.v. 3-4 ml/100 kg i L-Polamivet i.v. 2-3 ml/ 100 kg t.m. Oba pripravka mogu se istodobno injicirati.

B. Operacije ne životinjama koje leže kao premedikacija prije opće anestezije
    1. Rompun®/ketamin (kratkotrajna narkoza)

Rompun® 5 ml/100 kg i ketamin 200 mg/100 kg, i.v. ketamin aplicirati 2 min. nakon Rompun®-a. Trajanje učinka je 20-25 min. Buđenje iz narkoze nastupa nakon 30 min. U slučaju potrebe moguće je produljiti anestetički učinak sa pola doze od oba pripravka navučena u ist štrcaljku.

2. Rompun®/barbiturati

a) kratkotrajna narkoza (zahvati 10-20 min.) Rompun® 5 ml/100 kg t.m., a nakon 3-5 min. barbiturati kratkog djelovanja npr. tiopental 6-8 mg/kg i.v.
b) veći operacijski zahvati (duži od 30 min.) Rompun® 5 ml/100 kg t.m. + kombinacija gvaifenezin 10-12 g i tiopental 0,5 g/100 kg t.m. Gvaifenezin/tiopental otopina primijeni se brzo kao infuzija. Gvaifenezin prolazi barijeru placente!

3. Inhalacijska narkoza sa izofluranom Rompun® 4 ml/100 kg i.v., a kada životinja legne provodi se intubacijska narkoza.

Pas:
Rompun® se injicira i.m. u dozi od 0,5-1,5 ml/10 kg (1-3 mg ksilazina/kg). Ako se koriste drugi putevi aplikacije (i.v.) učinak se ne može točno predvidjeti. Aplikacija Rompun®-a omogućava da se obave zahvati koji nisu izrazito bolni npr.: da se stavi zavoj, ukloni zubni kamenac, obradi rana i upaljeni vanjski zvukovod. Kombinacije Rompun®-a s drugim pripravcima kad se obavljaju bolni zahvati:   

-1. Rompun® s lokalnim anesteticima pri kirurškoj obradi rana, uklanjanju tumora i dr.
-2. Rompun® s pripravkom l-Polamivet® (Hoechst) postiže se bazalna narkoza da bi se izvodili bolni operacijski zahvati. Pritom je povoljno individualno odrediti dozu. Predloženo doziranje: na svakih 10 kg t.m. 1 ml Rompun®-a + 1,5-2 ml l-Polamivet®-a i.m. Kod dužih operacijskih zahvata treba dodatnu dozu l-Polamivet®-a oprezno aplicirati, a moguće je postići učinak i s manjom dozom.
-3. Rompun® sa barbituratima: 0,5-1 ml Rompun®-a i.m. na 10 kg t.m. uz premedikaciju atropinom. Doza barbiturata (npr. Thiogenal®) umanjuje se na 1/4-1/3 uobičajene doze.
-4. Rompun® s ketaminom: 1 ml Rompun®-a i 60-100 mg ketamina na 10 kg t.m.

Mačka:
Rompun® se injicira i.m. ili s.c. u dozi od 0,1-0,2 ml/kg (2-4 mg ksilazina/kg). Aplikacija Rompun®-a omogućuje zahvate koji nisu izrazito bolni (npr. različite pretrage, rentgensko snimanje, obrada rana, previjanje, uklanjanje zubnog kamenca, davanje lokalne anestezije i uvođenje pacijenta u narkozu i sl.). Kombinacija Rompun®-a s drugim pripravcima kad se obavljaju bolni zahvati:
-1. Rompun® sa barbituratima: ako je nužna narkoza. Uvođenje u narkozu valja započeti tek kad je životinja potpuno sedirana, a to je približno 20 min nakon aplikacije Rompun®-a. Poželjna je premedikacija atropin sulfatom. Doza barbiturata se pri premedikaciji Rompun®-om umanji na 1/3-1/4 uobičajene doze (npr. Thiogenal® od 30-40 mg/kg i.p.). Intravenska aplikacija barbiturata treba biti spora i primjerena učinku.
-2. Rompun® s eterom, te halotanom/fluotanom (vidi uputstva o usporednoj primjeni ovih sredstava s Rompun®-om). Pokazalo se da životinje dobro podnose intubacijske i inhalacijske narkotike te produžavanje narkoze barbituratima.
-3. Rompun® s ketaminom: Rompun® 0,1 ml/kg i ketamin 5-15 mg/kg t.m.

Kontraindikacije

Rompun® je kontraindiciran ili se mora upotrebljavati vrlo oprezno u okolnostima:
- kasni graviditet (opasnost preranog poroda i komplikacija nakon partusa npr. krave u posljednjem mjesecu bređosti - ove učinke potiče -adrenomimetičko djelovanje ksilazina);
- teško oštećenje srca i dišnog sustava;
- depresija centra za disanje – u tih jedinki velika je opasnost nastupa šoka;
- šećerne bolesti – ksilazin koči učinak inzulina;
- opstrukcije jednjaka, torzije želuca te kile u psa i mačke, budući da ksilazin u mesoždera često uzrokuje povraćanje.

Karencija

Meso, organi i druga jestiva tkiva:3 dana.
Mlijeko: 3 dana.

Način izdavanja

Na veterinarski recept.


Popis veterinara
Veličina fonta
- 1 2 3 + Veličina fonta

klik za prilagodbu

Pretraga
Advantix
Foresto

http://www.bayer-veterina.hr/scripts/pages/hr/proizvodi/rompun.php Copyright © Bayer d.o.o. Hrvatska