Bayer Veterina AnimalHealth / Proizvodi / PROFENDER® spot-on

PROFENDER® spot-on

male mačke > 0,5 – 2,5 kg
srednje mačke > 2,5 – 5 kg
velike mačke > 5 – 8 kg

otopina za nakapavanje na kožu, anthelmintik, prazikvantel, emodepsid

Indikacije

Dehelmintizacija mačaka od:

Oblića (nematoda)
-Toxocara cati (zreli i nezreli adulti, L3 i L4)
-Toxascaris leonina (zreli i nezreli adulti, L4)
-Ancylostoma tubaeforme (zreli i nezreli adulti, L4)

Trakavica (cestoda)
-Dipylidium caninum (adulti)
-Taenia taeniaeformis (adulti)
-Echinococcus multilocularis (adulti)

Način primjene i doze

Profender® spot on tuba izvadi se iz blistera. Držeći je uspravno, okrene se i skine kapica s tube te se s njenim suprotnim krajem probuši membrana na vrhu tube a zatim se ukloni kapica.

Potom se mački razmakne dlaka na gornjem dijelu vrata da se vidi koža. Vrh tube stavi se izravno na kožu i čvrsto stisne nekoliko puta dok se cjelokupni sadržaj pipete ne istisne na kožu. Nakapavanjem pripravka na kožu gornjeg dijela vrata u blizini baze lubanje umanjuje se mogućnost da mačka poliže nanesenu otopinu.

Profender® spot-on primjenjuje se jednokratno i samo izvana.   
Male mačke 0,35 ml  > 0,5 – 2,5
Srednje mačke 0,70 ml   > 2,5 – 5
Velike mačke 1,12 ml> 5 – 8

Za mačke teže od 8 kilograma koristi se odgovarajuća kombinacija pipeta.

Kontraindikacije

Profender® spot-on ne smije se primjenjivati:
- na mačićima mlađim od 8 tjedana,
- na jedinkama lakšim od 0,5 kg tjelesne mase,
- p.o. ili parenteralno.

Način izdavanja

Na veterinarski recept.


Popis veterinara
Veličina fonta
- 1 2 3 + Veličina fonta

klik za prilagodbu

Pretraga
Advantix
Foresto

http://www.bayer-veterina.hr/scripts/pages/hr/proizvodi/profender_spot-on.php Copyright © Bayer d.o.o. Hrvatska