Bayer Veterina AnimalHealth / Proizvodi / HYPEROX®

HYPEROX®

tekući koncentrat

višenamjensko dezinfekcijsko sredstvo, peroctena kiselina

Indikacije

Hiperox® je višenamjensko dezinfekcijsko sredstvo širokog spektra djelovanja koje djeluje protiv virusa, bakterija i gljivica koristi se za dezinfekciju: vozila, površina, opreme, prostora, protočnih sistema, za dez-barijere (za noge i kotače)

Način primjene i doze

Za rutinsku dezinfekciju svih površina, uključujući zemlju, drvo i beton, preporuča se razrijeđenje 1:100 (10 ml Hyperox® koncentrata na 1 l vode). Dobivenu otopinu raspršuje se tlačnim ili drugim mehaničkim raspršivačem. Preporučena doza je 300 ml otopine po 1 kvadratnom metru. Tlak kod sprejanja treba biti ispod 4,1 bara (410 kPa).

Za dezinfekciju pokretne opreme preporuča se razrijeđenje 1:100 (10 ml Hyperox® koncentrata na 1 l vode). Preporučena doza je 300 ml otopine po 1 kvadratnom metru.

Za dez-barijere preporuča se razrijeđenje 1:100 (10 ml Hyperox® koncentrata na 1 l vode). Otopinu u barijeri treba zamijeniti nakon što se vidljivo kontaminira ili nakon 4-5 dana. Treba ju nadopunjavati prema potrebi.

Za dezinfekciju sistema za napajanje preporuča se razrijeđenje 1:100 (10 ml Hyperox® koncentrata na 1 l vode). Treba izolirati osnovni rezervoar, ispustiti vodu na mjestima za napajanje koja su najdalje od rezervoara, te zatim očistiti vidljive nečistoće. Potom napuniti osnovni rezervoar s vodom i dodati odgovarajući omjer Hyperox® koncentrata i ostaviti 10 minuta. Pustiti u sve odvode, istočiti i pričekati 30 minuta prije ponovnog punjenja sistema čistom vodom.

Za dezinfekciju prostora (magljenje) preporuča se doza od 1,7 ml koncentrata po kubnom metru. Prije magljenja treba dodati koncentratu određenu količinu vode kako bi odigrala ulogu nosača kod magljenja. Preporuča se razrjeđenje 1:10.

Upozorenje

Izbjegavati kontakt koncentrata s kožom, očima i odjećom. Može izazivati opekotine, štetno ako se proguta.


Popis veterinara
Veličina fonta
- 1 2 3 + Veličina fonta

klik za prilagodbu

Pretraga
Advantix
Foresto

http://www.bayer-veterina.hr/scripts/pages/hr/proizvodi/hyperox.php Copyright © Bayer d.o.o. Hrvatska