Bayer Veterina AnimalHealth / Proizvodi / CATOSAL®

CATOSAL®

za goveda, pse, mačke, krznaše i konje koji se ne koriste za proizvodnju hrane za ljude

injekcijska otopina, butafosfan, cijanokobalamin

Indikacije

- Poremećaji mijene tvari uzrokovani nedostatnom hranidbom, lošim uvjetima držanja ili bolešću, poremećaji u razvoju i hranidbi mladih životinja uvjetovani uzgojnim pogreškama.

- Potpora antibiotskom liječenju, posebice mladih životinja.

- Metafilaksa steriliteta i poremećaja u puerperiju te potpora liječenju neplodnosti.

- Dopuna liječenju tetanija i paretičnih stanja, uz primjenu kalcija i magnezija.

- 'Tonik' za iscrpljene i iznurene životinje, a u zdravih životinja za poboljšanje mišićne funkcije i opće otpornosti.

Način primjene i doze

Catosal® se aplicira i.v. govedima, a psima, mačkama, krznašima, te konjima koji se ne koriste za proizvodnju hrane za ljude i.v., i.m. i s.c.

govedo, konj                 10-25 ml
pas.                             0,5-5 ml
mačka i krznaši.            0,5-2,5 ml.

U slučaju potrebe aplikacija se može ponoviti svaki sljedeći dan. U kroničnim slučajevima treba davati pola doze nekoliko puta u intervalima od 3-5 dana.

Kontraindikacije

Nisu poznate.

Karencija

Govedo
meso, organi i ostala jestiva tkiva: 0 dana
mlijeko: 0 dana

Način izdavanja

Na veterinarski recept.


Popis veterinara
Veličina fonta
- 1 2 3 + Veličina fonta

klik za prilagodbu

Pretraga
Advantix
Foresto

http://www.bayer-veterina.hr/scripts/pages/hr/proizvodi/catosal.php Copyright © Bayer d.o.o. Hrvatska