Bayer Veterina AnimalHealth / Proizvodi / BAYTRIL® MAX

BAYTRIL® MAX

za goveda i svinje

injekcijska otopina, antibakterijski lijek, enrofloksacin

Indikacije

Baytril® MAX primjenjuje se:

Kod goveda (telad, junad) za:
- Liječenje dišnih infekcija (kompleks enzootske bronhopneumonije) u kojima sudjeluju bakterije: Mannheimia (Pasteurella) haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus somnus i Mycoplasma spp., te za liječenje mastitisa kod krava uzrokovanih s bakterijama Escherichia coli i Klebsiella pneumoniae

Kod svinja za: Liječenje infekcija svinja u kojima sudjeluju bakterije Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus parasuis, Streptococcus suis i Bordetella bronchiseptica
- liječenje MMA sindroma u krmača.

Način primjene i doze

Govedo
-Respiratorne infekcije   
Jednokratno se teladi ili junadi s.c. aplicira 7,5 ml Baytril® Max na 100 kg tjelesne mase (7,5 mg enrofloksacina na kg). Na jedno mjesto smije se s.c. aplicirati najviše 15 ml.
- Mastitis
Intravenski se aplicira 5 ml Baytril® Max na 100 kg tjelesne mase na dan (5 mg enrofloksacina kg/dan), tijekom 2 uzastopna dana.

Svinja     
Jednokratno se s.c. aplicira 7,5 ml Baytril® Max na 100 kg tjelesne mase (7,5 mg enrofloksacina na kg).
Na jedno mjesto svinjama se smije s.c. aplicirati najviše 7,5 ml lijeka.

Kontraindikacije

Baytril® Max ne smije se aplicirati:
- profilaktički
-ako su infekcije uzrokovane vrstama ili sojevima bakterija otpornim na enrofloksacin
- ako su prisutna oštećenja hrskavica ili postoje poremećaji lokomotornog sustava koji zahvaćaju funkcionalno opterećene zglobove ili one koji nose znatan teret.

Karencija

Meso, organi i druga jestiva tkiva:
Svinja: 10 dana.
Govedo: 14 dana.
Mlijeko krava: 48 sati nakon i.v. aplikacije lijeka, tj. poslije četvrte mužnje

Način izdavanja

Na veterinarski recept.


Popis veterinara
Veličina fonta
- 1 2 3 + Veličina fonta

klik za prilagodbu

Pretraga
Advantix
Foresto

http://www.bayer-veterina.hr/scripts/pages/hr/proizvodi/baytril_max.php Copyright © Bayer d.o.o. Hrvatska