Bayer Veterina AnimalHealth / Proizvodi / BAYTRIL® flavour 50 mg

BAYTRIL® flavour 50 mg

za pse i mačke

tablete, antibakterijski lijek, enrofloksacin

Indikacije

Tablete se daju psima i mačkama u svrhu liječenja bakterijskih infekcija probavnog, dišnog i mokraćno-spolnog sustava, kože, te infekcija rana i vanjskog zvukovoda u okolnostima kada kliničko iskustvo, eventualno potkrijepljeno nalazom antibiograma za izdvojeni mikroorganizam, upućuje da je enrofloksacin lijek izbora.

Način primjene i doze

Lijek se daje p.o., 1 x na dan u dozi 1 tableta Baytril® flavour 50 mg/10 kg tjelesne mase (5 mg/kg, 1 x na dan ili podijeljeno u 2 obroka, tj. ½ tablete/10 kg tjelesne mase, 2 x na dan).

Mački se daje ½ tablete Baytril® flavour 50 mg/5 kg tjelesne mase 1 x na dan. Tabletu treba dati izravno u usta ili skrivenu u komadu mesa, kobasice, sira ili sličnom zalogaju.

Liječenje u pravilu traje 3-10 uzastopnih dana. Terapija se može početi s Baytril® 5% ili Baytril® 2,5% injekcijskom otopinom a nastaviti Baytril® flavour tabletama.

Kontraindikacije

Baytril® flavour 50 mg tablete ne smiju se davati:
- psima mlađim od godine dana, a velikim pasminama pasa koje duže rastu do dobi od 18 mj. (zglobne hrskavice mogu biti oštećene u razdoblju brzog rasta);
- u okolnostima kada već postoje oštećenja zglobnih hrskavica;
- mačkama mlađim od 8 mjeseci;
- gravidnim i dojnim psima i mačkama
- psima i mačkama s poremećajima središnjeg živčanog sustava (SŽS-a)
- ako su infekcije uzrokovane bakterijama otpornim na enrofloksacin
- u profilaktičke svrhe.

Karencija

Pripravak se ne daje životinjama koje se koriste za prehranu ljudi ili izradu namirnica.

Način izdavanja

Na veterinarski recept.


Popis veterinara
Veličina fonta
- 1 2 3 + Veličina fonta

klik za prilagodbu

Pretraga
Advantix
Foresto

http://www.bayer-veterina.hr/scripts/pages/hr/proizvodi/baytril_flavour_50_mg.php Copyright © Bayer d.o.o. Hrvatska