Bayer Veterina AnimalHealth / Proizvodi / BAYCOX® ORAL 2,5%

BAYCOX® ORAL 2,5%

za kokoši i purane

otopina za primjenu u vodi za piće, antiprotozoik, antikokcidijski lijek, toltrazuril

Indikacije

Baycox® Oral 2,5% upotrebljava se:

Kod kokoši za:
-Metafilaksu kokcidioze tovnih i rasplodnih pilića te liječenje subkliničke i kliničke kokcidioze kokoši uzrokovane s: Eimeria acervulina, E.brunetti, E.maxima, E.mitis i E.tenella.

Kod purana za:
-Metafilaksu kokcidioze u tovnih i rasplodnih purića, te liječenje subkliničke i kliničke kokcidioze purana uzrokovane s: Eimeria adenoides i E. meleagrimitis.

Način primjene i doze

Lijek se daje peroralno u vodi za piće dva uzastopna dana. Prije uporabe lijek treba oprezno promiješati u vodi.

- U svrhu metafilakse (strateška profilaksa) pilićima i purićima se u dobi od 2 - 3 tjedna, daje 1 ml Baycox®-a/l vode za piće 2 uzastopna dana. Nakon pauze od 5 dana postupak se ponovi na isti način.
- Pri metafilaksi kokcidioze pilenki, pilićima se u dobi od 26 dana, u tijeku 2 uzastopna dana daje 1 ml Baycox®-a/l vode za piće. Postupak se ponavlja svaka 3 - 4 tjedna do dobi pilića od najviše 16 tjedana.
- Za liječenje kliničke i subkliničke kokcidioze pilića, purića i odrasle peradi primjenjuje se 1 ml Baycox®-a/l vode za piće (25 ppm), 2 dana uzastopno

Kontraindikacije

Baycox® 2,5% ne smije se davati: nesilicama od kojih se jaja koriste za prehranu ljudi ili izradu proizvoda od jaja, pilenkama starijim od 16 tjedana.

Karencija

Meso, organi i druga jestiva tkiva
Kokoši i pilići:14 dana.
Purani i purići:14 dana.

Način izdavanja

Na veterinarski recept.


Popis veterinara
Veličina fonta
- 1 2 3 + Veličina fonta

klik za prilagodbu

Pretraga
Advantix
Foresto

http://www.bayer-veterina.hr/scripts/pages/hr/proizvodi/baycox_oral_25.php Copyright © Bayer d.o.o. Hrvatska