Bayer Veterina AnimalHealth / Proizvodi / BAYCOX® BOVIS 5%

BAYCOX® BOVIS 5%

za goveda

peroralna suspenzija, antiprotozoik, antikokcidijski lijek, toltrazuril

Indikacije

Baycox® Bovis 5% upotrebljava se za:
-sprječavanje i liječenje kliničke kokcidioze goveda te umanjivanje izlučivanja infekcijskih oocista u goveda (dob do 9 mjeseci) u uzgojima gdje je na temelju anamneze i koprološke pretrage potvrđena kokcidioza uzrokovana vrstama Eimeria bovis, E. zuernii ili E. alabamensis.

Način primjene i doze

Prije upotrebe Baycox® suspenzija treba se protresti. Pripravak se daje jednokratno u svrhu metafilakse.

Doza Baycox® Bovis suspenzije je 3 ml/10 kg tjelesne mase. Da bi se postigao optimalan učinak, goveda treba tretirati u prepatentnom periodu tj. prije nego se jave klinički znakovi eimerioze.

Dva tjedna nakon infekcije, a time približno 7 dana prije nastupa kliničkih znakova kokcidioze treba provesti jednokratni metafilaktički tretman (to je prepatentno razdoblje prije nego telad/junad počne izlučivati i širiti invazijske oociste).

Kontraindikacije

Toltrazuril se ne smije davati kravama u laktaciji od kojih se mlijeko koristi za prehranu ljudi ili izradu namirnica.

Karencija

Meso, organi i druga jestiva tkiva 63 dana.

Način izdavanja

Na veterinarski recept.


Popis veterinara
Veličina fonta
- 1 2 3 + Veličina fonta

klik za prilagodbu

Pretraga
Advantix
Foresto

http://www.bayer-veterina.hr/scripts/pages/hr/proizvodi/baycox_bovis_5.php Copyright © Bayer d.o.o. Hrvatska