Bayer Veterina AnimalHealth / Proizvodi / ADVOCATE® Spot on

ADVOCATE® Spot on

za male mačke i afričke tvorove
za velike mačke

otopina za nakapavanje na kožu, antiparazitik,  endektocid, kombinacija imidakloprida i moksidektina

Indikacije

Advocate® se za male mačke i afričke tvorove te za velike mačke koristi za:
-suzbijanje i profilaksu infestacije mačaka buhama (Ctenocephalides felis)
-suzbijanje ušnih šugaraca kod mačaka (Otodectes cynotis)
-sprječavanje invazije srčanim crvom (Dirofilaria immitis L3 i L4) kod mačaka i afričkih tvorova, suzbijanje invazije želučano-crijevnim oblićima kod mačaka i afričkih tvorova
-suzbijanje alergijskog dermatitisa uzrokovanog buhama

Način primjene i doze

Mačka i afrički tvor

Životinji se dlaka razmakne na vrhu gornje strane vrata, uz bazu lubanje tako da se vidi koža. Vrh pipete stavi se životinji na kožu i iz nje se nekoliko puta istisne sadržaj. Nanošenjem pripravka Advocate® spot-on na vrh gornje strane vrata smanjena je mogućnost da životinje poližu pripravak.

Kontraindikacije

Ne smije se tretirati: mačiće mlađe od 9 tjedana, jedinke preosjetljive na djelatne ili pomoćne tvari pripravka, tvorove se ne smije tretirati s pipetama Advocate® spot-on za velike mačke ili za pse.

Karencija

Pripravak se ne upotrebljava za suzbijanje ektoparazita na životinjama koje se koriste za prehranu ljudi ili izradu namirnica.

Način izdavanja

Na veterinarski recept.


Popis veterinara
Veličina fonta
- 1 2 3 + Veličina fonta

klik za prilagodbu

Pretraga
Advantix
Foresto

http://www.bayer-veterina.hr/scripts/pages/hr/proizvodi/advocate_spot_on_macke.php Copyright © Bayer d.o.o. Hrvatska