Bayer Veterina AnimalHealth / Proizvodi / ADVOCATE®

ADVOCATE®

za pse do 4 kg
za pse od 4 do 10 kg
za pse od 10 do 25 kg
za pse od 25 do 40 kg

otopina za nakapavanje na kožu, antiparazitik, ektoparaziticid, kombinacija imidakloprida i moksidektina

Indikacije

Advocate® za pse koristi se za:
-suzbijanje i profilaksu infestacije psa buhama (Ctenocephalides felis/canis); suzbijanje pasje pauši (Trichodectes canis), suzbijanje ušnih šugaraca (Otodectes cynotis), sarkoptes šuge (Sarcoptes scabiei var. canis) i demodikoze (Demodex canis)
-sprječavanje invazije s D. immitis (L3 i L4 ličinke), suzbijanje oblića Angiostrongylus vasorum, suzbijanje invazije želučano-crijevnim nematodima Toxocara canis, Ancylostoma caninum i Uncinaria stenocephala, Toxascaris leonina i Trichuris vulpis
-za suzbijanje alergijskog dermatitisa uzrokovanog ubodima buha.

Način primjene i doze

Kod pasa do 25 kg dok stoje razmakne se dlaka između lopatica tako da koža bude vidljiva. Stavi se vrh pipete na kožu i iz nje se nekoliko puta istisne sadržaj. Kod pasa težih od 25 kg sadržaj pipete ravnomjerno se raspodijeli na 3-4 mjesta uzduž linije leđa i to od područja između lopatica pa sve do korijena repa. Na svakom mjestu dlaka se razmakne da koža bude vidljiva. Vrh pipete stavi se na kožu i lagano pritisne da bi se dio sadržaja istisnuo na kožu.

Kontraindikacije

Ne smije se tretirati: štenad mlađa od 7 tjedana; jedinke preosjetljive na djelatne ili pomoćne tvari pripravka;
mačke – njih se tretira pripravkom Advocate® spot-on za mačke

Karencija

Pripravak se ne upotrebljava za suzbijanje ektoparazita na životinjama koje se koriste za prehranu ljudi ili izradu namirnica.

Način izdavanja

Na veterinarski recept.


Popis veterinara
Veličina fonta
- 1 2 3 + Veličina fonta

klik za prilagodbu

Pretraga
Advantix
Foresto

http://www.bayer-veterina.hr/scripts/pages/hr/proizvodi/advocate_psi.php Copyright © Bayer d.o.o. Hrvatska