Bayer Veterina AnimalHealth / Proizvodi / ADVANTIX®

ADVANTIX®

za pse do 4 kg,
za pse od 4 do10 kg
za pse od 10 do 25 kg
za pse od 25 do 40 kg


otopina za nakapavanje na kožu, antiparazitik, ektoparaziticid, kombinacija imidakloprida i permetrina

Indikacije

Sprječavanje i suzbijanje infestacije pasa buhama (Ctenocephalides spp.) i krpeljima (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor spp)
repelentni učinak na komarce (Culicidae), insekte iz roda Phlebotomus (papatači), te stajsku muhu
pomoć u suzbijanju alergijskog dermatitisa pasa uzrokovanog buhama
umanjivanje opasnosti prijenosa bolesti posredovanih krpeljima, umanjivanje mogućnosti prijenosa bolesti posredovanih komarcima i insektima iz roda Phlebotomus

Način primjene i doze

Razmakne se dlaka na medijalnoj liniji grebena (međulopatično područje) tako da se vidi koža. Vrh pipete stavi se psu na kožu i stisne nekoliko puta da iz nje izađe sav sadržaj. Psima tjelesne mase do 4 kg i od 4-10 kg Advantix® Spot-on za pse aplicira se na kožu međulopatičnog područja na jedno mjesto.

Ako se tretira pse teže od 10 kg (Advantix® Spot-on za pse > 10-25 i > 25-40 kg) treba sadržaj jedne pipete ravnomjerno nanjeti na 4 mjesta na koži od međulopatičnog područja do korijena repa.

Za pse > 40 kg treba koristiti odgovarajuću kombinaciju pipeta.

Nakon tretiranja buhe na psu uginu u roku 24 sata, a naknadna infestacija spriječena je tijekom 4 tjedna. Pripravak nanesen na kožu djeluje akaricidno i repelentno tijekom 4 tjedna na krpelje, na insekte tijekom 2-3 tjedna .

Kontraindikacije

Ne smije se tretirati: mačke bilo koje dobi, štenad mlađa od 7 tjedana i lakša od 1.5 kg, jedinke preosjetljive na aktivne ili pomoćne tvari pripravka

Karencija

Pripravak se ne upotrebljava za suzbijanje ektoparazita na životinjama koje se koriste za prehranu ljudi ili izradu namirnica.

Način izdavanja

Bez veterinarskog recepta.


Popis veterinara
Veličina fonta
- 1 2 3 + Veličina fonta

klik za prilagodbu

Pretraga
Advantix
Foresto

http://www.bayer-veterina.hr/scripts/pages/hr/proizvodi/advantix.php Copyright © Bayer d.o.o. Hrvatska