Bayer Veterina AnimalHealth / Proizvodi / ADVANTAGE®

ADVANTAGE®

40 - za male mačke i kuniće kućne ljubimce≤4kg
80 - za velike mačke i kuniće kućne ljubimce>4kg

otopina za nakapavanje na kožu
antiparazitik, ektoparaziticid, imidakloprid

Indikacije

Advantage® za mačke i kuniće kućne ljubimce koristi se za:
-sprječavanje i suzbijanje invazije mačaka buhama (Ctenocephalides spp.),
-pomoć u liječenju i strateškoj kontroli alergijskog dermatitisa mačaka uzrokovanog buhama,
-sprječavanje i suzbijanje invazije kunića buhama (Ctenocephalides spp.).

Način primjene i doze

Mačka
Mački se na predjelu šije, neposredno uz bazu lubanje, razmakne dlaka tako da se vidi koža. Vrh pipete stavi se životinji na kožu i iz nje nekoliko puta istisne sadržaj. Primjenom Advantage®-a na vrhu vrata smanjena je mogućnost da mačke poližu pripravak.

Buhe na mački uginu u roku 24 sata nakon tretiranja. Jednokratnom aplikacijom sprječava se invazija mačaka buhama u sljedeća 3-4 tjedna. Tretiranjem dojnih mačaka kontrolira se infestacija buha na njima i njihovu podmlatku. Tretman treba ponoviti nakon 4 tjedna.

Kunić
Razmakne se dlaka da bude vidljiva koža na gornjem dijelu vrata, tj. uz bazu lubanje. Stavi se vrh tube na kožu i čvrsto istisne sadržaj nekoliko puta izravno na kožu. Jednokratnom aplikacijom sprječava se infestacija kunića buhama do tjedan dana.

Kontraindikacije

Ne smije se tretirati: mačiće mlađe od 8 tjedana, kuniće mlađe od 10 tjedana, kuniće koji se koriste za prehranu ljudi.

Način izdavanja

Bez veterinarskog recepta.


Popis veterinara
Veličina fonta
- 1 2 3 + Veličina fonta

klik za prilagodbu

Pretraga
Advantix
Foresto

http://www.bayer-veterina.hr/scripts/pages/hr/proizvodi/advantage.php Copyright © Bayer d.o.o. Hrvatska