Bayer Veterina AnimalHealth / Farmske životinje / Goveda / Bolesti / Mastitis

Mastitis

Mastitis je upala mliječne žljezde uzrokovana najčešće ulaskom bakterija kroz sisni kanal. Mastitis nastaje kada mikroorganizmi koji pokušavaju naseliti pojedine četvrti ili cijelo vime, nadvladaju obrambene mehanizme.

Mastitis se može općenito podjeliti na kontagiozni i okolišni mastitis. Kod kontagioznog mastitisa uzročnici su najčešće Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus i Mycoplasma spp. koji obitavaju prvenstveno na vimenu i slabo su otporni u okolišu. Takav mastitis se širi s jedne krave na drugu. Uzročnici okolišnog mastitisa prisutni su u okolišu životinja, u izmetu, stelji, vodi i tlu. Tu spadaju koliformne bakterije ( E.coli, Klebsiella, Enterobacter sp.) streptokoki (Sc.uberis i Sc.dysgalactiae) te Pseudomonas spp.

Kravlje vime se sastoji od 4 odvojene sekretorne žljezde koje su razdvojene suspenzornim ligamentima. Mlijeko ni mikroorganizmi ne mogu prelaziti iz jedne u drugu četvrt. Zdravlje i kvaliteta mlijeka variraju između pojedinih četvrti istog vimena.  Svaka četvrt sastoji se od sise, sisne cisterne, žljezdane cisterne, mlječnih kanalića i sekretornog tkiva. Sekretorno tkivo sastoji se od velikog broja alveola iz kojih se kada se napune, mlijeko spušta mliječnim kanalićima u žljezdanu i sisnu cisternu. Svaka alveola ima arterijski i venski pletež koji dovodi hranjive tvari potrebne za sintezu mlijeka.

Mastitis se dijeli na osnovi kliničke slike i jačine simptoma te na osnovi etiologije i epidemiologije razvoja infekcije.

UZROČNICI MASTITISA

Mastitis je multikauzalna bolest. Najčešći uzročnici mastitisa kod mliječnih krava su bakterije. Ukupno je više od 137 mikroorganizama povezano s etiologijom mastitisa, a najznačajniji uzročnici kod goveda su  bakterije roda Streptococcus, Staphylococcus, Echerichia coli i drugi.

Uzročnici mastitisa djele se na kontagiozne i uvjetovane.

Kontagiozni uzročnici mastitisa

 • Streptococcus agalactiae

S.agalactiae je gram(+), fakultativno anaeroban, pijogeni, hemolitički streptokok. Vrlo je kontagiozan. Glavni izvor infekcije je vime inficiranih krava odakle se dalje prenosi rukama muzača, predmetima, opremom. Infekcija se javlja uglavnom kod starijih krava na početku laktacije.

 • Staphylococcus aureus

S.aureus je gram (+), fakultativno anaerobna bakterija. Uobičajena je kod sisavaca. S.aureus je jedan od najčešćih uzročnika mastitisa u svijetu. Uzrokuje oštećenje parenhima vimena i smanjenu proizvodnju mlijeka u četvrti i do 50%. Najčešći izvor infekcije je kronično inficirano vime, no bakterija se nalazi i u drugim djelovima tijela. Prenosi se rukama muzača, krpama, ručnicima, muznom opremom. Uzročnik oko sebe stvara polisaharid koji ga štiti od fagocitoze i smješta se intracelularno. Inkubacija je duga a infekcija se najčešće razvije u obliku kroničnog subkliničkog mastitisa s nastankom apscesa u parenhimu. S.aureus stvara toksine koje otpušta u mlijeko (alfa, beta, gama i delta –hemolizin, leukocidin i enterotoksin) koji mogu uzrokovati bolest kod ljudi. Alfa hemolizin uzrokuje gangrenozni mastitis. Vrlo se teško iskorjenjuje iz stada, uzrokuje kronične infekcije.

 • Mikoplazme

U etiologiji mastitisa krava sudjeluje  čak 11 vrsta mikoplazmi no najprisutnija je Mycoplasma bovis. Osim mastitisa kod krava, kod junadi i teladi uzrokuje pneumoniju i artritis. Još su značajne M.bovigenitalium, Mycoplasma sp.serovar 7, M.bovirhinis, M.canadense, M.californicum, M.dispar i M.alkalescens. Zbog otežanog liječenja i iskorjenjivanja pridaje im se sve veće značenje.
Za govedo je M.bovis jedna od najpatogenijih vrsta. Često uzrokuje latentne infekcije. Uzrokuje akutne do subakutne upale u različitim organima. M.bovis uzrokuje vrlo kontagiozan mastitis kod krava u laktaciji i suhostaju. Inkubacija iznosi 2-6 dana. Uzročnik se izlučuje mlijekom. Uzrokuje promjenu konzistencije mlijeka, pad mliječnosti i atrofiju zahvaćene četvrti. Jednom zaražena krava ostaje doživotno inficirana pa ju je potrebno izlučiti iz stada.

 • Corynebacterium bovis

C. bovis je pleomorfni gram (+) štapić. Bakterija je izrazito kontagiozna ali infekcija ima rjetke kliničke manifestacije.

 

Slika 1: Presjek vimena kod akutnog kliničkog mastitisa

Uvjetovani uzročnici mastitisa :

Nazivaju se još i okolišni čimbenici jer su prisutni u okolišu životinje. Ubikvitarni su i sposobni preživjeti izvan vimena i uzrokovati infekciju uz djelovanje pogodovnih čimbenika kao što su prenapučena štala, loša i prljava ležišta, loša priprema vimena za mužnju, tehnički neispravni muzni uređaji. Većina pripada koliformnim bakterijama i streptokokima. Infekcija se javlja najčešće krajem suhostaja i u ranoj fazi laktacije kada je imunološki sustav životinje oslabljen.

 • Koliformne bakterije

U koliformne bakterije spadaju E.coli, Enterobacter sp. i Klebsiella sp., gram (-) štapićaste bakterije. Pripadaju porodici Enterobacteriaceae. Spadaju u fiziološku floru probavnog trakta i šire se fekalnom kontaminacijom okoliša. Koliformne bakterije proizvode endotoksine koji za posljedicu imaju jak upalni odgovor  s jakim kliničkim zankovima bolesti .
Pojava akutnog koliformnog mastitisa najveća je u razdoblju od poroda do vrhunca laktacije, u prva 4 tjedna. Klinička slika koliformnog mastitisa očituje se  povišenom temperaturom, simptomima endotoksemije, slabim apetitom, izostankom ruminacija, boli, tremorom, slabosti, paralizom i apatijom. Proizvodnja mlijeka je smanjena ili može sasvim prestati, a mlijeko može biti promjenjeno sluzavo,žućkasto ili krvavo.

 

Na vimenu se uočavaju simptomi lokalne infekcije
Nastanku infekcije uzrokovane koliformnim mikroorganizmima pogoduju:

 • Ozljede sisa
 • Kontaminacija sisnih kanala i vrhova sisa
 • Oslabljen imunitet
 • Boravak u hladnom i vjetrovitom prostoru
 • Nedostatna opskrba vitaminom E i selenom

 

Mastitis se najčešće javlja prije poroda ili u ranoj laktaciji. Mlijeko je najčešće žućkasto i vodenasto a kasnije crvenkasto. Infekcija može dovesti do gubitka četvrti.

 

U perakutnom obliku infekcije može doći do uginuća.

 

 • Streptokoki

Streptokoki su Gram (+) kugličaste bakterije. Najčešći streptokokni uzročnici mastitisa  su S.uberis, S.dysgalactiae, S.bovis i Enterococcus faecalis. Prisutni su na koži, stelji, sluznicama. Uzrokuju subkliničke i kliničke infekcije često blažeg tijeka. Mastitis uzrokovan streptokokima javlja se u ranoj laktaciji.

Streptococcus uberis se smatra uvjetno patogenom bakterijom koja  uzrokuje tzv.ljetni mastitis koji se javlja kod zasušenih krava u ljetnim mjesecima. Prisutna je u okolišu životinje. Uzročnik je izoliran i iz muhe Hydrotaea irritans koju često primjećujemo u okolini krava.

Streptococcus dysgalactiae uzrokuje najčešće akutne mastitise u početku laktacije ali se često javlja i tijekom suhostaja.  Prisutna je u rodnici i tonzilama nosioca. Često prati ozljede na sisama  uzrokovane greškama u muznim uređajima.

 • Arcanobacterium pyogenes

Uuzrokuje teške oblike kliničkog mastitisa sa gustim gnojnim iscjedkom iz vimena neugodna mirisa. Najčešće se javlja kod krava i junica u suhostaju, neposredno ili za vrijeme poroda a sporadično se može javiti i u laktaciji.

 • Alge Prototheca su jednostanične alge koje žive u tlu pomješanom fecesom. Izvor zaraze je stelja  i zagađena hrana. Najčešće uzrokuje kronične infekcije.

 

 • Pseudomonas aeruginosa može prouzročiti teške kliničke mastitise ali je često uzročnik kronične infekcije.

Patogeneza

Infekcija uzrokuje oštećenje sekretornog djela koje zamjenjuje ožiljkasto tkivo čime proces postaje nepovratan (slika 1).

 

Tokom mastitisa povećana je propusnost krvnih žila pa različite komponente krvi mogu direktno prelaziti u mlijeko, a  različiti enzimi mjenjaju sastav mlijeka razgradnjom mliječne masti i kazeina. Promjene u mlijeku utječu na kvalitetu mlijeka i mliječnih prerađevina.

Mastitis ima utjecaj na reprodukciju mliječnih krava. Kod krava sa mastitisom produženo je međutelidbeno razdoblje a klinički mastitis doprinosi povećanom riziku od pobačaja u prvih 45 dana gravidnosti.

Klinička slika

Blagu upalu mlječne žljezde koju zbog nedostatka vanjskih znakova bolesti možemo utvrditi samo dijagnostičkim testovima, nazivamo subklinički mastitis. Subklinički oblik može prijeći u klinički. Vime i mlijeko izgledaju sasvim normalno. Moguće je spontano izlječenje. Za postavljanje sumnje izvodi se jednostavan i brz dijagnostički test (određivanje broja somatskih stanica ili mastitis test).

 

Slika 2: Promjenjena konzistencija mlijeka kod mastitisa

Klinički mastitis očituje se kliničkim simptomima koji omogućavaju njegovo dijagnosticiranje bez izvođenja dijagnostičkih testova. Vime može ali ne mora biti promjenjeno ali mlijeko je vidljivo promjenjeno (slika 2) s krpičastim ili vlaknastim nakupinama odumrlog epitela, bjelančevina i leukocita. Prema jačini simptoma djeli se na blagi, umjereni i jaki.

Slika 3: Palpacija vimena (temperiranost)

 • Blagi oblik mastitisa često neopaženo prolazi, otkriva se pri kontroli mlijeka mastitis testom kada su u mlijeku i prije dodavanja reagensa vidljive„krpice“ i „grudice“
 • Kod umjerenog oblika mastitisa uz promjene u mlijeku vime je vidljivo upaljeno, crveno, bolno, temperirano, tvrdo i povećano zbog blokiranih mlječnih kanalića krpicama što dovodi do zastoja mlijeka i edema.
 • Kod teškog oblika mastitisa uz promjene u mlijeku i vidljivo upaljeno vime prisutan je i poremećaj općeg zdravstvenog stanja, sa ozbiljnim sistemskim poremećajima. Mlijeko može biti krvavo, zbog jake upale i oštećenja alveola, vodenasto ili sluzavo a proizvodnja je smanjena a može i prestati. Moguće je smanjenje razine kalcija u krvi sa simptomima hipokalcemije. Ovaj oblik mastitisa se naziva još toksični mastitis.

Krava se od mastitisa može oporaviti, mastits može prijeći u kronični oblik, može doći do gubitka četvrti ili do uginuća. Većina intramamarnih infekcija prolazi spontano prije nego se razvije klinički oblik. Mastitis može mjesecima ostati u subkliničkoj fazi prije nego dođe do spontanog izlječenja ili razvoja kliničkog oblika. Upala može perzistirati i nakon uklanjanja uzročnika iz tijela životinje.

U mliječnome govedarstvu mastitis uzrokuje najveće ekonomske gubitke zbog odbacivanja mlijeka, smanjene proizvodnje mlijeka, troškova prijevremenog izlučivanja, uginuća, troškova zbog snižene otkupne cijene mlijeka, gubitaka poticaja, troškova lijekova i veterinarske usluge.

Dijagnoza

Pravilna i pravodobna dijagnoza je presudna za način, trajanje i ishod liječenja. Osim kliničkih oblika, veliko značenje ima subklinički mastitis  pa je redovita kontrola presudna za održavanje zdravlja stada i spriječavanje širenja infekcije od latentno inficiranih krava.

 Dijagnoza se zasniva na kliničkom pregledu koji obuhvaća vizualni pregled i palpaciju vimena (slika 3) (temperiranost, promjena boje , bolnost, ozljede i apscesi) zatim probnu mužnju, brojanje somatskih stanica u mlijeku i mastitis test. Mastitis test se koristi za rutinski pregled u svrhu otkrivanja subkliničkih mastitisa. Preporučuje se i bakteriološka pretraga mlijeka  radi identifikacije uzročnika te antibiogram koji je potrebno napraviti prije početka primjene antibiotika u svrhu liječenja.

Prevencija i liječenje

Prevencija mastitisa temelji se na smanjenoj izloženosti uzročnicima i podizanju otpornosti.
Za spriječavanje pojave i širenja mastitisa važno je provođenje biosigurnosnih mjera:

 • Spriječavanje unosa uzročnika u stado latentno inficiranim kravama
 • Odvajanje bolesnih krava
 • Higijena mužnje

→ dezinfekcija vimena prije mužnje
→ dezinfekcija (uranjanje) sisa nakon mužnje
→ čišćenje i dezinfekcija opreme za mužnju

 • Zasušivanje uz primjenu intramamarnih antibiotskih preparata
 • Mužnja bolesnih krava nakon zdravih ili mužnja posebnim muznim aparatima
 • Izlučenje krava koje boluju od mastitisa koji se teško liječi
 • Adekvatan smještaj i higijena (pravilne dimenzije i površine ležišta, stelja, ventilacija, redovito čišćenje i dezinfekcija)
 • Kontrola insekata

Suhostaj je razdoblje najvećeg rizika za pojavu mastitisa zbog toga što prestaje uklanjanje mikroorganizama koji se nakupljaju u mlijeku, nema redovite dezinfekcije vimena I povišen je pritisak u vimenu pa se širi sisni kanal. Porod i početak aktivnosti mliječne žljezde dodatno oslabljuju organizam.

 

 • Prije početka primjene antibiotika preporučuje se napraviti antibiogram. Mastitis se liječi antibioticima koji se daju lokalno intramamarno i sistemski. Kod izbora antibiotika koji se daje sistemski osim rezultata antibiograma važno je uzeti u obzir sposobnost prolaska kroz biološke membrane jer se time postižu djelotvorne razine u vimenu ( Baytril 10%, Baytril Max ).

 

Za liječenje kliničkog mastitisa osim uklanjanja uzročnika iz organizma presudno je liječenje endotoksemije i suzbijanje djelovanja endotoksina. Preporučuje se nadoknada tekućine (davanjem fiziološke otopine), što češće izmuzivanje i primjena nesteroidnih protuupalnih lijekova.


Popis veterinara
Veličina fonta
- 1 2 3 + Veličina fonta

klik za prilagodbu

Pretraga
Advantix
Foresto

http://www.bayer-veterina.hr/scripts/pages/hr/farmske_zivotinje/goveda/bolesti/mastitis/index.php Copyright © Bayer d.o.o. Hrvatska