Bayer Veterina AnimalHealth / Biosigurnost

Biosigurnost

Biosigurnost se odnosi na higijenske mjere koje se provode u okolišu životinja a štite životinje od kontakta s novim, zaraznim bolestima dok simultano smanjuju na minimum širenje uzročnika zaraznih bolesti među životinjama.

Insekti su poznati prenosioci uzročnika bolesti kao što su Salmonella, E.coli, Campylobacter, Virus Newcastleske bolesti i kokcidije. Povećan broj insekata u nastambama može uzrokovati ozbiljan problem kod uzgajivača.

Glodavci uništavaju i kontaminiraju hranu za životinje, uzrokuju štete u nastambama za životinje i na električkim kablovima, a osim toga opasni su prenosioci bolesti.

Čišćenje i dezinfekcija mogu značajno smanjiti mogućnost infekcije i spriječiti širenje zaraznih bolesti.

Bayer biosigurnosni program (Virkon® S prašak, Virkon® S tablete, Virkon® Advanced, Hyperox®) za mjere dezinfekcije polaže temelj za način uzgoja koji je zdrav za životinje i profitabilan za uzgajivače.


Popis veterinara
Veličina fonta
- 1 2 3 + Veličina fonta

klik za prilagodbu

Pretraga
Advantix
Foresto

http://www.bayer-veterina.hr/scripts/pages/hr/biosig/index.php Copyright © Bayer d.o.o. Hrvatska