Bayer Veterina AnimalHealth / Biosigurnost / Biosigurnost u uzgoju svinja

Biosigurnost u uzgoju svinja

Biosigurnost podrazumjeva uklanjanje uzročnika bolesti iz okoliša životinja. Svi uzročnici bolesti, od virusa do bakterija, kokcidija, gljivica, mogu se širiti preko poznatih vektora ili sa životinje na životinju, s ljudi koji se brinu za životinje, zatim preko kontaminirane hrane, vode, opreme i okoliša te zrakom.

Moderne biosigurnosne metode su glavni element kontrole bolesti jer osiguravaju zdrav okoliš za životinje.

Završne (terminalne) biosigurnosne mjere

Cilj mjera je spriječiti prijenos patogenih mikroorganizama, osiguravajući novim svinjama čist i zdrav početak uzgoja. Djele se na 4 faze.

1 faza: Uklanjanje opreme i suho čišćenje

1. Uklanjanje ostataka hrane iz hranilica i silosa

2. Uklanjanje sve pokretne opreme

3. Ispiranje prljavštine i prašine sa svih površina

4. Uklanjanje organske tvari sa svih površina

5. Uklanjanje stelje

6. Ispuhivanje ili ispiranje hranilica

2 faza: Čišćenje i dezinfekcija sustava za napajanje

1. Zatvaranje spremnika za vodu i pražnjenje sustava

2. Punjenje spremnika za napajanje vodom uz dodatak određene količine dezinficijensa da bi se postigla potrebna koncentracija u cijelom sustavu za napajanje

3. Punjenje sustava dezinfekcijskom otopinom do najudaljenije točke i ostaviti jedan sat da djeluje.

4. Temeljito ispiranje sustava za napajanje čistom vodom i po potrebi ponavljanje.

5. Punjenje spremnika čistom vodom

3 faza: Čišćenje nastambi i opreme

Pranje svih vanjskih i unutarnjih površina i opreme neophodno je da bi se postigli najbolji rezultati prilikom dezinfekcije.

PRANJE: Nanošenje vode pod tlakom uz dodatak detergenta uz temejito prekrivanje svih površina i opreme. Ispiranje čistom vodom pod visokim pritiskom.

NAMAKANJE: Namakanje svih površina vodom uz dodatak detergenta pod niskim pritiskom - ostaviti da djeluje 20-30 minuta. Ispiranje vodom pod pritiskom.

Sve površine moraju biti čiste prije početka dezinfekcije.

4 faza: Dezinfekcija

Provodi se s ciljem da bi se eventualna količina mikroorganizama zaostalih nakon čišćenja, svela ispod razine koja može uzrokovati bolest. Važno je koristiti dokazano učinkovite preparate širokog spektra djelovanja (Hyperox®, Virkon® Advanced, Virkon® S, Virkon® S Tablete).

1. Nanošenje dezinficijensa prskalicom pod tlakom na svu opremu koja je uklonjena iz prostorija. Nakon toga spremiti opremu u očišćene prostorije prije nego se pristupi dezinfekciji.

2. Nanošenje dezinfekcijskog sredstva uz pomoć prskalice pod niskim tlakom na sve površine

3. Pažnju posebno treba posvetiti kutevima i pukotinama te drugim teško dostupnim mjestima

4. Prskanje svih površina počevši od vrha krova, zidove do poda

5. Prskanje temeljito poda od jednog kraja objekta prema drugom

6. Nakon završetka dezinfekcije zatvaramo sva vrata i postavljamo dez-barijere

7. Po potrebi prilokim uvođenja životinja u objekte vršimo magljenje ili raspršivanje dezinfekcijskog sredstva da bi se dezinficirao zrak i teško dostupna mjesta u objektu

Standardni kontinuirani program biosigurnosti

Standardni kontinuirani program biosigurnosti ima za cilj:

• spriječavanje ulaska uzročnika bolesti
• spriječavanje širenje bolesti unutar farme

Zbog toga se biosigurnosne mjere moraju kontinuirano provoditi.

Dez-barijere: mora koristiti sve osoblje prilikom ulaska u objekte a sredstvo za dezinfekciju mora se mjenjati svakih 4-5 dana

Dez-barijere i sprejevi za vozila i mobilnu opremu: za sva vozila i pokretnu opremu koja ulazi na farmu. Tekućina bi se trebala redovito nadopunjavati i trebalo bi paziti na održavanje aktivne koncentracije.

Pranje ruku: redovito prije ulaza na farmu i između pojedinih zahvata i poslova na farmi obavezno je za sve djelatnike. Posebnu pažnju higijeni treba posvetiti prilikom rukovanja s bolesnim životinjama da se spriječi prijenos uzročnika bolesti na zdrave svinje.

Posjetitelji: nužno je da se pridržavaju biosigurnosnih mjera koje primjenjujemo na farmi i koriste zaštitnu opremu i odjeću gdje je to potrebno.

Sustav za napajanje: treba redovito čistiti i dezinficirati jer se vodom lako i brzo širi bolest u populaciji.

Dezinfekcija zraka: raspršivanjem dezinficijensa ili zamagljivanjem prostora mogu se smanjiti unakrsne i sekundarne infekcije kod respiratornih ali i drugih bolesti.

Kontrola glodavaca i insekata: glodavci i insekti mogu prenositi uzročnike zaraznih bolesti. Potrebno je uklanjati rasutu hranu i redovito primjenjivati metode kontrole glodavaca i insekata.

Ceste: da bi se smanjila mogućnost širenja bolesti potrebno ih je prskati dezinfekcijskim sredstvima

Pokretna oprema: trebala bi se seliti što je manje moguće a nakon svakog korištenja treba se očistiti i dezinficirati.

Karantena: obavezna za sve novopridošle životinje i na ulazu mora imati dez-barijere.

Kupanje krmača: primjenom dezinficijensa prije prasenja smanjuje se mogućnost prijenosa bolesti s krmače na prasad.


Popis veterinara
Veličina fonta
- 1 2 3 + Veličina fonta

klik za prilagodbu

Pretraga
Advantix
Foresto

http://www.bayer-veterina.hr/scripts/pages/hr/biosig/biosig2/index.php Copyright © Bayer d.o.o. Hrvatska