Bayer Veterina AnimalHealth / Biosigurnost / Biosigurnost u uzgoju peradi

Biosigurnost u uzgoju peradi

Biosigurnost podrazumjeva uklanjanje uzročnika bolesti iz okoliša životinja. Svi uzročnici bolesti, od virusa do bakterija, kokcidija, gljivica, mogu se širiti preko poznatih vektora ili sa životinje na životinju, s ljudi koji se brinu za životinje, zatim preko kontaminirane hrane, vode, opreme i okoliša te zrakom.

Moderne biosigurnosne metode su glavni element kontrole bolesti jer osiguravaju zdrav okoliš za životinje.

Završne (terminalne) biosigurnosne mjere

Cilj mjera je spriječiti prijenos patogenih mikroorganizama, osiguravajući novom turnusu peradi čist i zdrav početak uzgoja. Djele se na 4 faze.

1 faza: Uklanjanje opreme i suho čišćenje

1. Uklanjanje ostataka hrane iz hranilica i silosa

2. Uklanjanje sve pokretne opreme
2 faza: Čišćenje i dezinfekcija sustava za napajanje

1. Zatvaranje spremnika za vodu i pražnjenje sustava

2. Punjenje spremnika za napajanje vodom uz dodatak određene količine dezinficijensa da bi se postigla potrebna koncentracija u cijelom sustavu za napajanje

3. Punjenje sustava dezinfekcijskom otopinom do najudaljenije točke - ostaviti jedan sat da djeluje.

4. Temeljito ispiranje sustava za napajanje čistom vodom - po potrebi ponoviti.

5. Punjenje spremnika čistom vodom

3 faza: Čišćenje nastambi i opreme

Pranje svih vanjskih i unutarnjih površina i opreme neophodno je da bi se postigli najbolji rezultati prilikom dezinfekcije.

PRANJE: Nanošenjem vode pod tlakom uz dodatak detergenta uz temejito prekrivanje svih površina i opreme. Ispiranje čistom vodom pod visokim pritiskom.

NAMAKANJE: Namočiti sve površine vodom uz dodatak detergenta pod niskim pritiskom i ostaviti da djeluje 20-30 minuta. Isprati vodom pod pritiskom.

Sve površine moraju biti čiste prije početka dezinfekcije.

4 faza: Dezinfekcija

Provodi se s ciljem da bi se eventualna količina mikroorganizama zaostalih nakon čišćenja, svela ispod razine koja može uzrokovati bolest. Važno je koristiti dokazano učinkovite preparate širokog spektra djelovanja (Hyperox®, Virkon® Advanced, Virkon® S, Virkon® S Tablete).

1. Nanošenje dezinficijensa prskalicom pod tlakom na svu opremu koja je uklonjena iz peradarnika. Nakon toga spremiti opremu u očišćene prostorije prije nego se pristupi dezinfekciji prostorije peradarnika.

2. Uz pomoć prskalice pod niskim tlakom nanošenje dezinfekcijskog sredstva na sve površine.

3. Pažnju posebno treba posvetiti kutevima i pukotinama te drugim teško dostupnim mjestima

4. Špricanje svih površina počevši od vrha krova, zidove do poda

5.Prskanje temeljito poda od jednog kraja objekta prema drugom

6. Nakon završetka dezinfekcije zatvaramo sva vrata i postavljamo dez-barijere

7. Po potrebi prilikom uvođenja životinja u objekte vršimo magljenje ili raspršivanje dezinfekcijskog sredstva da bi se dezinficirao zrak i teško dostupna mjesta u objektu.

Standardni kontinuirani program biosigurnosti

Standardni kontinuirani program biosigurnosti ima za cilj:

• spriječavanje ulaska uzročnika bolesti
• spriječavanje širenja bolesti unutar farme

Zbog toga se biosigurnosne mjere moraju kontinuirano provoditi.

Dez-barijere: mora koristiti sve osoblje prilikom ulaska u objekte a sredstvo za dezinfekciju mora se mjenjati svakih 4-5 dana

Dez barijere i sprejevi za vozila i mobilnu opremu: za sva vozila i pokretnu opremu koja ulazi na farmu. Tekućina bi se trebala redovito nadopunjavati i trebalo bi paziti na održavanje aktivne koncentracije.

Pranje ruku: redovito prije ulaza na farmu i između pojedinih zahvata i poslova na farmi obavezno je za sve djelatnike.

Posjetitelji: nužno je da se pridržavaju biosigurnosnih mjera koje primjenjujemo na farmi i koriste zaštitnu opremu i odjeću gdje je to potrebno.

Sustav za napajanje: treba redovito čistiti i dezinficirati jer se vodom lako i brzo širi bolest u jatu.

Dezinfekcija zraka: raspršivanjem dezinficijensa ili zamagljivanjem prostora mogu se smanjiti unakrsne i sekundarne infekcije kod respiratornih ali i drugih bolesti.

Kontrola glodavaca i insekata: glodavci i insekti mogu prenositi uzročnike zaraznih bolesti . Potrebno je uklanjati rasutu hranu i redovito primjenjivati metode kontrole glodavaca i insekata.


Popis veterinara
Veličina fonta
- 1 2 3 + Veličina fonta

klik za prilagodbu

Pretraga
Advantix
Foresto

http://www.bayer-veterina.hr/scripts/pages/hr/biosig/biosig1/index.php Copyright © Bayer d.o.o. Hrvatska